วิสัยทันศ์ / พันธ์กิจ


เราจะมุ่งมั่นจะเป็นสำนักงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  อันดับ ๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในปี ๒๕๖๒

ความคิดเห็น